Gối Ôm Ấm Áp


baby-ball-cat-cute-Favim.com-110258_large

Truyện Edit Chưa Được Sự Đồng Ý Của Tác Giả Trung! Vui Lòng Không Mang Ra Khỏi WordPress!!

Tên gốc: 暖暖的小抱枕 Noãn noãn đích tiểu bão chẩm

Tác giả: 猫猫爱水水 – Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Nguồn Raw: đoản văn đam mỹ

Bản Dịch: QT

Biên Tập: Hồng Anh Thượng

Tình trạng văn bản: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Mục Lục

【Nhất】     【Nhị】     【Tam】

【Tứ】     【Ngũ】

 Toàn Văn Hoàn