☀ Comic


22

 

|Comic HunHan|

E  hèm~~ Những comic ở nơi này là do mình tự trans nên mong các bạn đừng mang ra khỏi wordpress này!!

 Do Not Take Out Without Permission

Enjoy thôi nào ~~

20111123175624b35From Hun To Hantumblrma1295a7sg1qid2nw

1.|Comic HunHan||【Cổ Tích Thiên Thần Luhan 】

2. |Comic HunHan| 《My Bubble Tea Shop》

3.|Comic HunHan||【You Are The One Who Comes From The Comic