|Comic HunHan| 《My Bubble Tea Shop》


 Do Not Take Out Without Permission

snow_org|Comic HunHan|《Tiệm Trà Sữa Của Tôi Bị Đột Nhập Bởi Một Sinh Vật Đáng Yêu!》snow_org

Tác giả : Oummer

Vtrans – Edit: Hồng Anh Thượng

Bản gốc: chưa hoàn

Bản Dịch: chưa hoàn

Mục Lục

Chương một【Lần Đầu Gặp Gỡ】

Chương hai【Trà Sữa】