【You Are The One Who Comes From The Comic】


1

snow_org|Comic HunHan||【You Are The One Who Comes From The Comicsnow_org

Tác giả : s道道s

Vtrans – Edit: Hồng Anh Thượng

Bản gốc: Hoàn

Bản Dịch: Hoàn

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả 🙂

2323

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Vì đây là công sức mòn mỏi của mình nên mong các bạn có mang đem chia sẻ ở đâu thì dẫn nguồn về đây giùm nha~ mình không phải ích kỉ gì nhưng không muốn công sức nhỏ nhoi của mình bị đem đi nơi khác ~ mong các bạn thông cảm nhé ❤

Project Christmas ~ 15/12 ~ 25/12

 Mục Lục

Chương 1 【Trai Hay Gái?】

Chương 2 【Bất Cẩn?】

Chương 3 【Đạt Được Nguyện Ước】

Chương 4 【Một Ước Hẹn】

Chương 5 【Once Upon A Dream】

Chương 6 【Ferris Wheel 】

Chương cuối 【Our Tomorrow】

Phiên Ngoại 1【KaiDo Part】