|HunHan Fanart| Signal

by Hồng Anh Thượng


DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Credit: ©BONUSTRACK

Vtrans – Edit: Hồng Anh Thượng

1 2 3 4 5 6 7 8

Bắt đầu PJ mừng sanh thần thôi 2 bảo bối thôi~~ Sẽ có nhiều fanart đã có người trans rồi và m.ng cũng đã xem rồi ~ cơ mà mình muốn tự trans lại ~ Làm của đó mà ~~~cũng có sẽ vài tấm chưa ai trans nên hy vọng là sẽ không bị ai ném đá :* :*

klq: Về việc in Comicbook HunHan You Are The One Who Comes From The Comic~~~ mình đã chốt lại rồi vì chắc không ai đặt in nữa ~~ bên in nhận des bìa và 20 tháng này sẽ bắt đầu in ~ 1 tuần sau là sẽ trả hàng ~~~ nhanh nhất là cuối tháng 4  đầu tháng 5 này những bạn đặt in sẽ nhận đc cuốc comic đó nheeee :”> Cảm ơn những bạn đã ủng hộ và những bạn rãnh rồi ngồi xem mình tự kĩ :”>

HAPPY BIRTHDAY 오세훈 ~ 吳世勛

Advertisements