|Chibi KaiSoo| 01

by Hồng Anh Thượng


a01 a02 a03a04 Lâu lâu mới làm KaiSoo ~~~ Thiều nguồn + làm biếng thấy dễ thương là quất ngay ~~~ Làm nhanh còn kịp dù nó là chibi cũ nhưng vẫn muốn làm a~

Advertisements