|HunHan Chibi| Bed ~

by Hồng Anh Thượng


DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Credit: Baidu勋鹿吧 @ Weibo

Vtrans – Edit: Hồng Anh Thượng

Cách đọc: từ trái qua.

Bấm hai lần vô hình để xem rõ hơn ^.^

01 02 03 04

———

Dữ thần chưa nè ~~~~ Hnay đen thui có hường phấn đều có nha~~~ ầy ấy có thấy chibi này cute hơm nà ~~~

Advertisements