Cáo Lỗi TcT

by Hồng Anh Thượng


image

Vì sức khoẻ tuột dốc không phanh nên mình xin cáo lỗi nghỉ bệnh vài ngày :((( Theo ₫ó Thất Niên Chi Dương sẽ hoãn lại vài ngày. Các bạn yên tâm nhé cuối tuần này mình sẽ mang em ấy quay lại. Thật xin lỗi vì sự bất tiện này :((((((
Hồng Anh Thượng

Advertisements