Thông Báo Hoảng Loạn về Comic You Are The One Who Comes From The Comic

by Hồng Anh Thượng


10421352_616128445199190_3213950226617267007_n Xin các bạn cho mình Panic 1 tí *la làng* T_T mấy tỉ đại lục à tại sao hành hạ con tim dân chúng như vậy ~~ Tình hình là Phiên Ngoại của Comic You Are The One Who Comes From The Comic có tới 3 phần lận T^T

Tỉ ấy đã tiết lộ thế này:

Phần 1 là NhânThù

***Phần 2 – tình tay ba ĐàoHàmHuân T^T ít nhọ lắm :((((

 Phần 3 – XánBạch.

>”< Trời ơi tuiiii ức chế ghê T~T không có thấy cơ chế nào mà Đào lại nhảy vô tình tay ba thế lày :(((( Lịch post Phiên Ngoại 2 chưa có lên T_T bởi giờ con tim tui đang nhão ra muốn nhũn luôn rồi =~= Ai ơi vô cmt trấn tĩnh hay hoảng loạn chung với tui luôn cũng được :<

Hoảng loạn xong rồi vote ủng hộ cái điiii :”>

Advertisements