Ánh Dương Tiểu Lộc

by Hồng Anh Thượng


Hôm nay dạo Fanart tình cờ thấy được 1 tấm có lẽ là ý nghĩa nhất đôi với mình, post lên để chia sẽ chứ không vì lợi ích gì cả…

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

2811

Lufans chúng em sẽ luôn ủng hộ anh Lộc Hàm à ❤

Written By Hồng Anh Thượng

Advertisements