Thông Báo Từ 1 C.Người Bình Thường.

by Hồng Anh Thượng


Như các bạn đã biết vụ kiện của Luhan r, thật tâm bây giờ mình không còn tâm trạng để làm gì cả nên mình sẻ nói ngắn gọn thôi:
1. Huyết Ái Drop.
2. WordPress Hồng Anh Thượng sẻ ngưng hoạt động 1 t.gian.
Cám ơn các reader trong t.gian qua ủng hộ mình, bây giờ mình cần t.gian để ổn định nên Huyết Ái sẻ tạm ngưng post. Một thời gian sau nếu có thể mình sẻ mang Huyết Ái trở lại với các bạn vì mình không có thói quen bỏ dở việc đang làm.
Bây giờ điều chúng ta Lufans nên làm là ủng hộ và luôn yêu thương Luhan vì anh ấy xứng đáng với điều đó.
10 tháng ngắn ngủi em yêu mến anh và bây giờ em sẻ vẩn luôn mến anh, Lộc Hàm à.

~ Nếu không cùng đi từ ngày bắt đầu thì nguyện cùng đi đến ngày kết thúc.
~ Không cầu không hẹn nguyện cùng Lộc Hàm Thất Niên Chi Dương.

image

* Written By Hồng Anh Thượng.

Advertisements