[ChanBaek] – ChanChan vs BaekBaek

by Hồng Anh Thượng


DO NOT TAKE  OUT WITHOUT PERMISSION

Thành quả 2 tiếng đồng hồ :)))) ngồi trans 1 fanart mà mất mấy tiếng -_- mún lòi con mắt mà tình trạng vẩn rùa bò :3 :3.

image

BaekBaek Vs ChanChan đáng yêu không nào :))) Like khí thế vô đi r tui cho Quả Boom HunHan siu cực phẩm lên luôn :3

~ Loan Anh

Advertisements