[Luhan Ver] – The Ultimate Group with EXO

by Hồng Anh Thượng


 Lộc cưng cưng :”x bệnh mau khỏe nhé nhớ lắm luôn rồi ~~
Nhớ hồi strongest group quậy quậy phá phá cười yêu chết được❤  Nhớ quá >”< Miss You <3 

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

1606

Lộc cưng bừng bừng khí thế! Lộc cưng giả nai! Lộc cưng quậy phá! Lộc cưng Victory!!! Tất thảy em đều nhớ đều yêu❤ Sớm khỏe lại nhé Nai nhỏ❤

~ Loan Anh