Những Mẩu Truyện Nhỏ 06

by Hồng Anh Thượng


Do Not Take Out Without Permission 

Lục lọi trong đống fanart sau khi xem lại EXO file #3 =)))) Mấy tỉ master vẽ hài lắm luôn mình trans mà cười muôn rụng răng vì lê vồ tự tin của anh Lú nhà mình =))) Chưa hết thêm em bé bên cạnh cũng tự tin không kém nha~ 

1416

~ Loan Anh

Advertisements