[ChanBaek] Xích Đu – Gift

by Hồng Anh Thượng


** Đây là Comic đầu tiên của Chanbaek mà mình edit :))))) Lần đầu edit sượng hết cả tay ~.~!!! Quà này m.ng thấy dể thương không nào -.^

image
~ Loan Anh

Advertisements