Thông Báo: Cuộc thi đặt tên cho tiểu thiên thần nhà HunHan nhé

by Hồng Anh Thượng


Thể lệ: Đặt tên Hán Việt nhé..

Ai suy nghỉ júp mình đặt tên cho bé nhà HunHan nhé….

Vì chưa biết là trai hay gái nên m.ng đóng góp 2 tên lunk nhak….tên nào hay nhất sẻ đc chọn vào tên của bé trong truyện 😀 mong m.ng júp đỡ chứ mình bí chữ r ==”

Advertisements