10 tuổi vs 17 tuổi


B7U_L0VCQAAWInZ

Truyện Edit Chưa Được Sự Đồng Ý Của Tác Giả Trung! Vui Lòng Không Mang Ra Khỏi WordPress!!

Tên gốc: 17岁的他VS 10岁的他

Tác giả: Tử Hàn (紫寒)

Thể loại: Hiện đại đô thị, hường phấn, huynh đệ danh nghĩa, shota (là dạng thụ nhỏ tuổi), 1×1, HE, ngắn.

Biên Tập: Hồng Anh Thượng

Tình trạng văn bản: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Mục Lục

Tiết tử

Đệ nhất chương – 1.1     Đệ nhất chương – 1.2

Đệ nhị chương – 2.1      Đệ nhị chương – 2.2

Đệ tam chương – 3.1      Đệ tam chương – 3.2

Đệ tứ chương – 4.1         Đệ tứ chương – 4.2

Đệ tứ chương – 4.3        Đệ tứ chương – 4.4

Đệ tứ chương – 4.5

Toàn Văn Hoàn